Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht

De persoonlijke levenssfeer verandert ingrijpend op het moment dat je de deur naar het werkend bestaan definitief achter je dicht trekt. Deze verandering betreft niet alleen jou, maar ook je eventuele partner.

Balans opmaken

De een ziet reikhalzend naar deze verandering uit, de ander ziet er tegenop en weer een ander heeft er nog niet bij stilgestaan.

Zoals iedere grote verandering in de levensloop, vraagt ook deze gebeurtenis om bezinning, koersbepaling en eventueel actie.

Lange tijd zijn wensen, dromen en interesses ondergeschikt gemaakt aan de dagelijkse routine. Met het afscheid van het werk komt er tijd vrij om terug te blikken op de in het verleden gemaakte keuzen en kan de koers opnieuw bepaald worden.

Medecursisten

Aan een cursus nemen maximaal 20 personen deel. Over het algemeen zijn dat 10 mensen die stoppen met betaalde arbeid en hun partner. Er is ook een cursus uitsluitend voor singles. Vanzelfsprekend kunnen singles ook deelnemen aan de (echt)parengroepen.

Locatie

Van der Veeken & De Bruijn Trainingen verzorgt de cursussen Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht Hotel De Witte Raaf in Noordwijk.

Het hotel bevindt zich in het hart van de Bollenstreek en grenst direct aan afwisselend duingebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden tot joggen, wandelen en genieten van de flora en fauna. De zee is op 15 minuten loopafstand door natuurgebied.

De gastvrije verzorging in Hotel De Witte Raaf en de mooie omgeving maakt dat je het gevoel hebt er helemaal uit te zijn.

Meld je nu aan

Programma

Er zijn twee varianten voor de cursus Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht:

Een vierdaags programma en een tweedaagse programma.

De onderwerpen die aan de orde komen hebben te maken met een oriëntatie bij de overgang in een leven van werken naar niet meer (betaald) werken. Een drietal thema’s komt aan de orde: Werk en de betekenis van werk, de veranderingen en de vormgeving van de toekomst.

De gespreksonderwerpen die met deze thema’s te maken hebben zijn o.a.:

 • Het opmaken van de balans van de periode van werk:
  Wat heeft het werk mij gebracht?
  Wat heeft het gekost?
  Waar heb ik het allemaal voor gedaan?
 • De nieuwe realiteit, waarbij betaald werk niet meer aan de orde is:
  Plan ik de toekomst of laat ik deze juist op mij afkomen?
  Hoe blijf ik baas over eigen tijd.
 • Verandering in de dagelijkse leefsituatie:
  Wat betekent het voor mij en mijn partner dat de dagelijkse leefsituatie verandert?
  Doen wij vanaf nu alles samen?
  Of juist niet? Wil ik tijd, ruimte en contacten voor mijzelf?
 • Met elkaar zijn, impliceert dat er gecommuniceerd wordt:
  Valkuilen in de communicatie zijn met enige aandacht te onderkennen.
  Elkaar werkelijk verstaan vergroot het plezier van samenzijn.
 • Het netwerk van het werk verdwijnt als sneeuw voor de zon:
  Wat doe ik om midden in de maatschappij te (blijven) staan na het afscheid van het betaalde werk?
  Hoe maak ik nieuwe contacten, bouw ik een nieuw netwerk?

Naast bovengenoemde onderwerpen komen tijdens beide programma’s ook aspecten als vrijetijdsbesteding en Nederlands erfrecht in brede zin aan de orde.

Tijdens het vierdaags programma is tevens aandacht voor gezondheid en vitaliteit, natuur, cultuur

Het programma is afwisselend. Buiten de bijeenkomsten is er tijd om te ontspannen.

Wil je weten welke data voor beide programma’s beschikbaar zijn, bel of mail ons, dan ontvang je de up-to-date planning. Of bespreken we met je welke cursus het best aansluit bij je wensen.