De Kracht van 50+

Omdat ervaring telt!

Deze cursus is bedoeld voor werknemers vanaf circa 50 jaar, die willen nadenken en reflecteren over zichzelf, plezier en voldoening in hun werk en carrièreperspectief in brede zin, waardoor zij flexibel richting kunnen geven aan hun persoonlijke loopbaanplanning binnen of buiten de eigen organisatie. Werknemers, kortom, die zich geconfronteerd zien met vragen als:

 • Waarom loopt mijn werk niet (meer) zoals ik mij dat heb voorgesteld?
 • Waar liggen mijn kwaliteiten en hoe kan ik die inzetten?
 • Zit ik wel op de juiste plek?
 • Hoe krijg ik mijn inspiratie weer terug?
 • Wat kan ik zelf aan mijn situatie doen?

De doelstellingen:

 • Je bent in staat sturing te geven aan je eigen werkperspectief.
 • De aanwezige kwaliteiten zijn zichtbaar en kunnen vanuit dat punt verder ontwikkeld en versterkt worden.
 • Je hebt zicht op verschillende functiealternatieven.
 • Je bent je bewust van de noodzaak van een ondernemende mentaliteit en dat je zelf initiatief moet nemen.

Het resultaat

In de cursus heb je geleerd je persoonlijk plan op te stellen en te realiseren. Er wordt ruim aandacht besteed aan:

 • Zelfreflectie
 • Zingevingsvragen
 • Besef van ouder worden
 • Verandering van tijdsperspectief

De inhoud en werkwijze

In de cursus ligt de nadruk op de gedachte dat gelijkgestemden veel van elkaar kunnen leren en dat uitwisselen van ervaringen inspirerend kan werken. Tijdens het intakegesprek wordt een eerste inventarisatie gemaakt van je werk- en vraagpunten. Deze punten worden tijdens de cursus nader uitgewerkt. Je houdt een logboek bij waarin je je bevindingen, vragen en nieuwe inzichten noteert. Dit logboek speelt een belangrijke rol bij het opstellen van je werkplan. Theorie en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. Voor de feitelijke programmering wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen.

De tijdsinvestering

Een individueel intakegesprek maakt deel uit van het traject. De cursus duurt 2 aaneengesloten dagen en een terugkomdag, in een tijdsbestek van 3 maanden. Huiswerkopdrachten maken deel uit van het programma.

Wanneer

Cursusblok: 28 en 29 april 2020, terugkomdag 8 september 2020.

Voor informatie: bel: 071 515 21 23