Wat doen wij?

Wij hebben ons in de loop van de jaren gespecialiseerd in het begeleiden van ervaren werknemers die voor een verandering of keuze in hun persoonlijke en/of functionele levensloop staan.

Wij bieden verschillende trajecten aan.

Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht

De persoonlijke levenssfeer verandert ingrijpend op het moment dat je de deur naar het werkend bestaan definitief achter je dicht trekt. Deze verandering betreft niet alleen jou, maar ook je eventuele partner.

Individuele begeleiding bij Afscheid van Werk (ook online)

De individuele begeleiding richt zich op mensen die door omstandigheden niet kunnen of willen deelnemen aan de reguliere cursus Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht.

De Kracht van 50+

Omdat ervaring telt!

Deze cursus is bedoeld voor werknemers vanaf circa 50 jaar, die willen nadenken en reflecteren over zichzelf, plezier en voldoening in hun werk en carrièreperspectief in brede zin, waardoor…

Met Veerkracht aan het Werk

Veerkracht is het vermogen om terug te veren na en te leren van tegenslagen of momenten van grote druk. Een soort fietsen tegen de wind in..

Licht op transitiebegeleiding

In het kader van begeleiding bij verandering.

Persoonlijk verlies en werk

Iedereen krijgt op enig moment in zijn leven te maken met verlies.

Coaching

Stel: De laatste tijd gaat het in je werk niet meer zoals je het graag zou willen. Wat voorheen vanzelfsprekend was en gemakkelijk ging, lijkt nu meer energie te kosten dan wat het oplevert. Je gaat ondanks het sluimerende gevoel van onvrede gewoon door.