Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht

De persoonlijke levenssfeer verandert ingrijpend op het moment dat je de deur naar het werkend bestaan definitief achter je dicht trekt. Deze verandering betreft niet alleen jou, maar ook je eventuele partner.

Balans opmaken

De een ziet reikhalzend naar deze verandering uit, de ander ziet er tegenop en weer een ander heeft er nog niet bij stilgestaan.

Zoals iedere grote verandering in de levensloop, vraagt ook deze gebeurtenis om bezinning, koersbepaling en eventueel actie.

Lange tijd zijn wensen, dromen en interesses ondergeschikt gemaakt aan de dagelijkse routine. Met het afscheid van het werk komt er tijd vrij om terug te blikken op de in het verleden gemaakte keuzen en kan de koers opnieuw bepaald worden.

Medecursisten

Aan een cursus van maximaal 20 personen kunnen singles en (echt)paren deelnemen.

In het programma houdt de cursusleiding rekening met de invalshoeken, verwachtingen en voornemens van de verschillende deelnemers.

Geef je als single er de voorkeur aan deel te nemen aan een groep met een vergelijkbare achtergrond, wij organiseren ook een 4-daagse cursus Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht voor singles.

Deelnemers zijn generatiegenoten, mannen en vrouwen, van wie sommigen al gewend zijn aan het niet-meer werken en anderen binnen afzienbare tijd het ritme van het werk inruilen voor andere tijdsbestedingen.

Locatie

Van der Veeken & De Bruijn Trainingen verzorgt de cursussen Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht Hotel De Witte Raaf in Noordwijk.

Het hotel bevindt zich in het hart van de Bollenstreek en grenst direct aan afwisselend duingebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden tot joggen, wandelen en genieten van de flora en fauna. De zee is op 15 minuten loopafstand door natuurgebied.

De gastvrije verzorging in Hotel De Witte Raaf en de mooie omgeving maakt dat je het gevoel hebt er helemaal uit te zijn.

Meld je nu aan

Programma

Er zijn twee varianten voor de cursus Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht: een vierdaags en een tweedaags programma.

Wat is het verschil?
Het belangrijkste verschil is de diepgang waarin de onderwerpen behandeld worden. Daarnaast is in het vierdaags programma meer ruimte voor uitwisseling, discussie en reflectie.

Je persoonlijke voorkeur is bepalend voor de variant die je kiest.

Beide programma’s zijn gericht op bewustwording van de levensfase die je ingaat. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Het opmaken van de balans van de periode van werk:
  Wat heeft het werk mij gebracht?
  Wat heeft het gekost?
  Waar heb ik het allemaal voor gedaan?
 • De nieuwe realiteit, waarbij betaald werk niet meer aan de orde is:
  Plan ik de toekomst of laat ik deze juist op mij afkomen?
  Hoe blijf ik baas over eigen tijd.
 • Verandering in de dagelijkse leefsituatie:
  Wat betekent het voor mij en mijn partner dat de dagelijkse leefsituatie verandert?
  Doen wij vanaf nu alles samen?
  Of juist niet? Wil ik tijd, ruimte en contacten voor mijzelf?
 • Met elkaar zijn, impliceert dat er gecommuniceerd wordt:
  Valkuilen in de communicatie zijn met enige aandacht te onderkennen.
  Elkaar werkelijk verstaan vergroot het plezier van samenzijn.
 • Het netwerk van het werk verdwijnt als sneeuw voor de zon:
  Wat doe ik om midden in de maatschappij te (blijven) staan na het afscheid van het betaalde werk?
  Hoe maak ik nieuwe contacten, bouw ik een nieuw netwerk?

Een breed scala van onderwerpen zal tijdens de cursus de revue passeren.

We maken daarbij gebruik  van een model van een huis geschraagd door zes pijlers:

 • Gezondheid van lichaam en geest & vitaliteit
 • Sociale contacten & netwerk
 • Financiële en materiële situatie
 • Arbeid en Presteren
 • Vrijetijdsbesteding
 • Inspiratie(bronnen) & zingeving

Tijdens beide programma’s komt ook het aspect Nederlands erfrecht in brede zin aan de orde.

In het vierdaags programma is tevens aandacht voor gezondheid en vitaliteit, natuur, cultuur.

Beide programma’s zijn afwisselend. Buiten de bijeenkomsten is er tijd om te ontspannen.

Na afloop van het programma krijg je informatie mee.

Daarnaast kun je na afloop van je deelname aan de cursus een jaar lang gebruik maken van de mogelijkheid van een nagesprek.

Wil je weten welke data voor beide programma’s beschikbaar zijn, bel of mail ons, dan ontvang je de up-to-date planning. Of we bespreken welke cursus het best aansluit bij je wensen

Voor informatie: bel: 071 515 21 23

De data voor 2022 zijn beschikbaar. 

Je kunt ons hierover bellen of info@vbtrainingen.nl

Je kunt deze data ook terugvinden op het opleidingsplatform of bij de HR-afdeling van uw organisatie.

Wil je je graag verdiepen in deze aanstaande verandering in je levensloop en twijfel je op dit moment of voor jou deelnemen aan een cursugroep wel de beste optie is, wij bieden dit programma ook individueel(-online) aan.