Coaching

Stel: De laatste tijd gaat het in je werk niet meer zoals je het graag zou willen. Wat voorheen vanzelfsprekend was en gemakkelijk ging, lijkt nu meer energie te kosten dan wat het oplevert.

Je gaat ondanks het sluimerende gevoel van onvrede gewoon door.

Gevoelens van onvrede zijn lastig en vaak moeilijk concreet te benoemen:

 • De organisatie is in ontwikkeling en je voelt je er niet meer thuis.
 • De werkdruk is toegenomen en je merkt dat er steeds meer taken bijkomen. Je werkt hard en nooit is het werk klaar.
 • Enerzijds weet je dat je je functie goed vervult, maar anderzijds besef je dat je die enkele persoonlijke verbetering niet doorgevoerd krijgt.
 • De promotie waarop je gehoopt had blijft uit. Je denkt: “waar doe ik het allemaal voor?”
 • Je geeft voor je gevoel het beste van jezelf, maar wat krijg je ervoor terug?
 • “Is dit nu alles wat het leven te bieden heeft?” denk je steeds vaker.
 • Het idealisme waarmee je ooit aan je baan bent begonnen is er niet meer: Het zal jouw tijd wel duren!
 • Je omgeving maakt zich zorgen over jou. Gezinsleden ervaren dat je vaker kortaf en geïrriteerd bent, bovendien slaap je minder goed en lijdt je regelmatig aan hoofdpijn.

Misschien heb je een meer concrete vraag en wil je nieuwe vaardigheden verwerven of juist je praktische vaardigheden aanscherpen, uitbreiden of uitdiepen. Mogelijk wil je jouw deskundigheid vergroten door meer inzicht te krijgen in jezelf, je kwaliteiten en jouw manier van werken.

Kortom; er kunnen verschillende redenen zijn waardoor je op een gegeven moment behoefte hebt aan ondersteuning.

Doelgerichte ondersteuning

Coaching is een zeer ruim begrip. Het is een manier van werken die vooral gericht is op het aanpakken van knelpunten in de werksituatie. Het is probleemoplossend, doelgericht en van korte duur.

Om de persoonlijke doelmatigheid in het werk te kunnen vergroten is bewustwording van eigen verlangens en behoeften en deskundigheid essentieel:

 • Wat wil ik?
 • Wat vind ik belangrijk?
 • Wat kan ik?

Daartoe onderzoeken we samen je werkomstandigheden. Zowel de huidige als de gewenste werksituatie worden onder de loep genomen.

Mede naar aanleiding hiervan wordt het coaching traject bepaald. Elke traject wordt op maat gemaakt. De ervaring leert dat met 5 tot 8 gesprekken al zeer goede resultaten worden geboekt.

Informeer eens bij je werkgever; vaak wordt een coaching traject in het kader van persoonlijke ontwikkeling vergoed.

Voor informatie: bel: 071 515 21 23