De Kracht van 50+

Omdat ervaring telt!

Je bent rond de 50. Inmiddels heb je een schat aan kennis, werk- en levenservaring.

Je laat je gedachten wel eens gaan over hoe je werk en je leven er in de toekomst uit zal zien.

In de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe.
Zeker niet als ze het idee hebben goed op hun plek te zitten en een druk bezet leven te leiden.
Doorgaans gaan mensen daar over nadenken wanneer een verandering op stapel staat.

Het is van belang dat je regelmatig nadenkt over je toekomst in je werk, je leven en je persoonlijke ontwikkeling. Zeker omdat we steeds langer doorwerken

Aandacht voor de tweede helft van je loopbaan
Wat vind je belangrijk in de tweede helft van je loopbaan? Ongetwijfeld je eigen werkplezier.
Plezier in je werk is net zoals betrokken, vitaal en met energie aan het werk zijn, een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast speelt de vraag naar zingeving ongetwijfeld ook een rol: waar doe ik het eigenlijk voor? Wat betekent dat werk van mij, voor anderen, voor mijn organisatie en welke waarde voegt het toe?
Naast je werk heb je in je privé veel ballen in de lucht te houden.
Vaak lijk je wel een koorddanser: je balanceert en je vraagt je af hoe je ervoor kunt zorgen dat je je evenwicht blijft behouden.

De training ‘De kracht van 50+’ is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor enthousiaste 50-plussers, die aandacht willen besteden aan hun levensloop en de tweede helft van hun loopbaan. Bewustwording op je werk en op je leven staan centraal.

Het biedt een herijking. Je bepaalt opnieuw wat werkelijk belangrijk voor je is en staat stil bij de vraag hoe je de naaste toekomst vormgeeft op een manier die goed bij je past en hoe je tevens je evenwicht blijft bewaren tussen alle uitdagingen waar je voor staat (wat wil ik, wat kan ik en hoe geef ik dat vorm).

De meerwaarde van de training zit hem in de kracht van de ontmoeting en aandacht voor werk en leven.

Iets voor jou?

Misschien herken je jezelf in de volgende vragen

 • Waarom loopt mijn werk niet (meer) zoals ik mij dat heb voorgesteld?
 • Hoe ga ik om met de vaak hoge werkdruk en het perspectief van langer doorwerken?
 • Waar liggen mijn kwaliteiten en hoe kan ik die inzetten?
 • Zit ik wel op de juiste plek?
 • Hoe zorg ik dat mijn competenties aantrekkelijk blijven voor mijzelf en mijn werkgever?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik gemotiveerd, met energie en vitaal kan blijven werken?
 • Hoe kan ik blijven genieten van het werk dat ik de afgelopen tijd gedaan heb? Waar haal ik de inspiratie vandaan?
 • Hoe bewaar ik een goede balans tussen werk en privé?
 • Hoe krijg ik mijn inspiratie weer terug?
 • Hoe zie ik mijn (werk)toekomst, hoe ga ik de laatste jaren van mijn loopbaan bewust indelen?
 • Wanneer ben ik tevreden als ik over enkele jaren terugblik?
 • Wat kan ik zelf aan mijn situatie doen?
 

De doelstellingen:

 • Je bent in staat sturing te geven aan je eigen werk- en loopbaanperspectief.
 • De aanwezige kwaliteiten zijn zichtbaar en kunnen vanuit dat punt verder ontwikkeld en versterkt worden.
 • Je hebt zicht op hoe je vitaal en gemotiveerd aan het werk kunt zijn rekening houdend met de uitdagingen van de levensfase waarin je verkeert.
 • Je bent je bewust van de noodzaak van een ondernemende mentaliteit en dat je zelf initiatief moet nemen.

De inhoud en werkwijze

Tijdens het intakegesprek wordt een eerste inventarisatie gemaakt van je werk- en vraagpunten.

Je wordt gevraagd naar je persoonlijke doelstellingen voor deze training, naar ervaren knelpunten en positieve aspecten in je werk, functie en organisatie en privé.

In onze trainingen ligt de nadruk op de gedachte dat gelijkgestemden veel van elkaar kunnen leren en dat de uitwisseling van ervaringen en deskundigheid inspirerend kan werken door (h)erkenning van overeenkomsten en verschillen.

In het programma wisselen theorie, informatie uitwisseling, zelfonderzoek en ervaringsgerichte oefeningen elkaar af.
Voor de feitelijke programmering wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen.

Daarnaast wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten aan het begin en in de loop van de training.

De tijdsinvestering

Voorafgaan aan de training vindt een intakegesprek plaats.
De training bestaat uit een blok van twee aaneengesloten dagen, inclusief avondprogramma en overnachting.

Zes weken na afronding van de training is er één terugkomdag.
Hierdoor heb je de gelegenheid om de stof te laten bezinken en met anderen van gedachten te wisselen.

Huiswerkopdrachten maken deel uit van het programma.

Het resultaat

Aan het eind van de training heb je een perspectief ontwikkeld met antwoord op de vraag:
 • hoe je vanuit je eigen kracht, vitaal en met inspiratie een evenwichtig vervolg kunt geven aan de tweede helft van je loopbaan.
 • hoe je een wezenlijke bijdrage aan de organisatie kunt (blijven) leveren.
 • Daarnaast
 • Heb je zicht op je kwaliteiten en hoe je deze kunt inzetten en waar je ze wilt inzetten. Dat kan in een nieuwe functie zijn, omdat je tot de ontdekking bent gekomen dat daarin je ervaring het meest tot zijn recht komt. Het kan ook zijn dat je je huidige werk hervindt, omdat daarin voldoende bevrediging en uitdaging zit.
 • Weet je hoe je je mentale energie op pijl kunt houden.
 • Heb je inzicht gekregen in je sterke en minder sterke kanten en je voelt je gesterkt in je zelfvertrouwen en beschikt over voldoende vaardigheden om adequaat te reageren op vele ‘eisen’ die dagdagelijks op je afkomen, zowel op je werk als in je privé.

Wanneer

Data 2022:
Cursusblok: 24 en 25 mei 2022

Terugkomdag: 30 augustus 2022.

Voor het intakegesprek wordt een aparte afspraak gemaakt.

Voor informatie: bel: 071 515 21 23