Individuele begeleiding bij Afscheid van Arbeid
(ook online mogelijk)

Deze Coaching richt zich op mensen die door omstandigheden niet kunnen of willen deelnemen aan de reguliere cursus Afscheid van Arbeid/Pensioen in Zicht, en die wel de behoefte hebben stil te staan bij de vragen die zij hebben bij deze aanstaande verandering in hun leven, een leven zonder betaald werk.

Veelgestelde vragen liggen op het gebied van:
afscheid van arbeid,
de verandering in het omgaan met elkaar en de toekomstige taakverdeling,
omgaan met (mentale) gezondheid,
het ouder worden en de vrijetijdsbesteding.

Het kan gaan over:

  • Wat laat ik achter mij als ik stop met werken?
  • Hoe ontwikkel ik mijn eigen ritme/regelmaat, een ritme anders dan het mij zo vertrouwde werkritme?
  • Hoe vind ik een nieuwe tijdsbesteding?
  • Welke kwaliteiten heb ik en waar kan ik deze inzetten?
  • Hoe leg ik nieuwe contacten, nu mijn dagelijkse werkcontacten wegvallen?
  • Wat betekent ouder worden voor mij en hoe ga ik daar mee om?
  • Deze periode is nieuw voor mij en mijn partner: hoe laten we elkaar vrij en gaan we toch samen de toekomst in?

Onze ervaring en deskundigheid kan helpen bij het loslaten van een levensperiode die voorbij is zodat openheid kan ontstaan en gekeken kan worden naar nieuwe mogelijkheden.

Alvorens tot individuele begeleiding wordt besloten, wordt de vraag gezamenlijk verkend.
Hierna worden de doelstellingen geformuleerd en worden afspraken gemaakt over de manier van werken en het aantal en de planning van de bijeenkomsten.