Licht op transitiebegeleiding

In het kader van begeleiding bij verandering

Onlangs heeft een grote verandering plaatsgevonden binnen je team. De klus is inmiddels geklaard.  De medewerkers die moesten vertrekken, zijn ook daadwerkelijk vertrokken. Misschien zijn er nieuwe medewerkers toegevoegd. 

De nieuwe doelen zijn gesteld. Directie en afdeling HRM halen opgelucht adem. Een nieuw begin kan gemaakt worden, een stap voorwaarts kan worden gezet. De blik is op de toekomst gericht.

De doelstellingen:

Gelukkig zijn er medewerkers die meebewegen en accepteren dat zaken nu eenmaal veranderen. Zij passen zich aan de ontwikkelingen aan, zijn misschien zelfs wel enthousiast. Maar helaas blijken niet alle blijvers even enthousiast te zijn als je had verwacht. Ofschoon zij hun baan en daarmee het perspectief op zekerheid hebben behouden, lijkt bij sommigen de betrokkenheid en het elan van weleer verdwenen te zijn.

Bij een enkeling is er zelfs wantrouwen en speelt de vraag: ’Wanneer ben ik aan de beurt om het veld te ruimen?” Een ander vraagt zich hardop af of de afdeling nu wel de juiste vorm heeft en het gaat redden. En weer een ander heeft grote twijfels bij de nieuwe koers waar hij niet meer kan steunen op oud-collega’s, hun vakkennis en ervaring.

Binnen deze context vraag je je af wat je kunt doen om al uw medewerkers weer te motiveren. Je twijfelt of je er goed aan doet om stil te staan bij de gevoelens van je medewerkers. Want wat gebeurt er als je deze benoemt? Komt daarmee de geest dan niet uit de fles?

Wat is transitie?

Een reorganisatie is een flinke verandering. Het feitelijk proces dat mensen innerlijk doormaken wanneer ze met een ingrijpende verandering worden geconfronteerd, noemen we transitie.

Ook veranderingen op het werk, bijvoorbeeld bij een inkrimping, verhuizing, kunnen door medewerkers als ingrijpend worden ervaren. Waar de verandering voor vrijwel iedere medewerker hetzelfde is, kan de beleving ervan per individu sterk verschillen.

De activiteiten die je als leidinggevende of begeleider onderneemt om deze verandering voor de medewerkers hanteerbaar te maken, noemen we transitiebegeleiding.

Iets voor jou?

De workshop is bestemd voor leidinggevenden en betrokkenen die naar medewerkers toe een begeleidende rol hebben en vragen hebben omtrent motiveren van medewerkers, die na een verandering in de organisatie niet meer kunnen meekomen. In de workshop “Licht op transitie” reiken wij je inzichten en handvatten aan voor begeleiden en motiveren van je medewerkers die het moeilijk vinden zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Mogelijk herken je jezelf in het volgende?

  • Mijn medewerker blijft er maar over praten dat hij door de reorganisatie naar een andere werkplek moest verhuizen. Als ik zeg dat hij blij mag zijn dat hij zijn baan nog heeft, wordt hij boos. Wat doe ik niet goed?
  • De motivatie van mijn medewerker is anders dan voorheen. Ik wil hem graag behouden voor de organisatie,  maar kan hem moeilijk bereiken. Wat is er toch met deze persoon aan de hand?
  • Ik zelf ervaar de sfeer op de afdeling sinds de reorganisatie als bedrukt, niet open. Wat kan ik hieraan doen?

Het resultaat:

Na afloop

  • Ben je bewust van wat een innerlijk transitieproces inhoudt.
  • Heb je kennis opgedaan van soorten effecten van veranderen op de mens.
  • Heb je inzicht in je eigen en andere stijlen van omgaan met veranderingen.
  • Heb je de mogelijkheden onderzocht hoe de regie bewaard kan worden bij verandering.
  • Kun je een transitieproces begeleiden.
  • Heb je strategieën aangereikt gekregen ten aanzien van het begeleiden van je medewerkers, die een transitie doormaken.
  • Weet je wat je kunt doen om het herstelvermogen en de motivatie ten tijde van verandering te bevorderen.

Het resultaat:

In deze workshop wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de bij u aanwezige kennis van en ervaring met veranderingsprocessen.

Theorie en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen.

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een huiswerkopdracht.

De workshop duurt twee dagen met een tussenliggende periode van twee weken.

Voor informatie: bel: 071 515 21 23