Persoonlijk verlies en werk

Invloed op meerdere levensgebieden

Een verlies staat vrijwel nooit op zichzelf, maar heeft invloed op meerdere levensgebieden. Je leven wordt beïnvloed in zowel persoonlijke, relationele, praktische als maatschappelijke zin. Verlies is zelden eenzijdig. Het meemaken van verlies kan betekenen dat je een moment of langere tijd uit evenwicht raakt en niet optimaal kunt functioneren. Het eerdere houvast en de gewoontepatronen volstaan niet meer. De toekomst kan weinig zinvol lijken.

Je kunt last hebben van gevoelens van:

 • Verdriet
 • Ontkenning
 • Boosheid
 • Angst
 • Paniek
 • Stress
 • Depressie.

Op het werk kan dit leiden tot verminderd werkplezier of ziekteverzuim.

Hoe vervelend of lastig we het soms ook mogen vinden: verlies, verandering en rouw kennen hun eigen dynamiek en tijd.

Feitelijk is de rouwperiode een onzekere periode.

In dit proces van verlies-lijden ligt de focus op de volgende taken:

 • Aanvaarding: na aanvankelijk wegdrukken van het slechte nieuws, dit uiteindelijk tot je door laten dringen als feit.
 • Afscheid: loslaten van het oude gepaard gaand met ontlading van verdriet, boosheid en angst.
 • Opbouw: je nieuwe levenshoofdstuk stap-voor-stap vormgeven met herinnering aan het oude.

Iedereen krijgt op enig moment in zijn leven te maken met verlies:

 • Van een dierbare
 • Van werk of functie door fusie, reorganisatie of ontslag
 • Door scheiding
 • Van (psychische) gezondheid
 • Van verwachtingen

Ook niet erkende verliezen die toch grote impact hebben, zoals ongewenste kinderloosheid.

Het traject dat wij bieden bestaat in de eerste plaats uit gesprekken

In deze gesprekken wordt in kaart wordt gebracht wat de betekenis is van jouw verlies op de verschillende levensgebieden.

Daarnaast bespreken we hoe je met je verlies omgaat, wat en wie jou kan ondersteunen in dit proces en hoe je dat kunt aanpakken.

Uit onderzoek naar verlies, rouw en werk blijkt dat circa veertig procent van de werknemers zich na verloop van tijd ziek meldt.

Zeven procent verliest uiteindelijk zijn of haar baan. Dit zijn betreurenswaardige cijfers.

Goede begeleiding immers kan uitval voorkomen.